Cookie (עוגיה), במובן האינטרנטי שלה, היא מחרוזת של אותיות ומספרים.

המטרה של ה-Cookie היא לאגור מידע על גולש הנמצא באתר אינטרנט מסוים, או כמכלול ברשת, וגם לאמת את זהות המחשב ולעקוב אחרי הפעילות מאותו מחשב. הקוקיז מאפשרות לעקוב אחר ההתנהגויות של המשתמש ואחר העדפותיו – ומכאן שיש סביבן לא מעט מחלוקות – ובדרך זו לשנות את חווית המשתמש עבורו.

העוגיות מאפשרות להתאים לאדם פרסומות או שירותים שאמורים להיות מותאמים לו אישית, להציג עבורו מידע הרלוונטי לדפוסי הגלישה שלו וכיוצא באלה.

אף על פי שמשתמש המחשב הממוצע נוהג למחוק את העוגיות שמצטברות במחשב שלו אחת לפרקי זמן מוגדרים, המחיקה עלולה להיות בעייתית, מכיוון שבכוחה להפוך אתרים מסוימים ופונקציות מוגדרות לבלתי נגישים עבור המשתמש.